Политика за поверителност

Политика за поверителност

На тази страница "Политика за поверителност" на личните данни, се обяснява каква информация събираме за Вас, защо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни информация.

Основни принципи, които спазваме при събирането на лични данни

Ние в „Роял Недвижими Имоти“ осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични данни. Винаги целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, поради което спазваме следните принципи:

 • Обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност; или за специфични цели, които изрично сме споделили с Вас; или за цели, за които сте предоставили Вашето съгласие;
 • Стремим се да събираме минимално необходимото количество данни;
 • Поддържаме личните Ви данни точни и актуални;
 • Когато вече нямаме необходимост от Вашите лични данни, ние ги изтриваме или анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви.

Личните данни, които събираме, се обработват единствено за следните цели

 • сключване и изпълнение на договори между Вас и „Роял Недвижими Имоти“;
 • изготвяне и изпращане на фактурите и платежните документи за предоставените продукти и услуги;
 • администриране на интернет-страници, поддържани от „Роял Недвижими Имоти“;
 • осъществяване на кореспонденция относно продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на уведомления или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби и въпроси;
 • изпълнение на задължения на „Роял Недвижими Имоти“ съгласно указания и разпореждания на държавни органи или лица, осъществяващи публични функции (например НАП, НОИ, съдилища, частни съдебни изпълнители и др.);
 • изпълнение на задължения на „Роял Недвижими Имоти“, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, както и за изпълнение на всички други нормативни задължения на „Роял Недвижими Имоти“.
 

„Роял Недвижими Имоти“ обработва Вашите лични данни с цел предоставяне на продуктите или услугите, за която предстои или вече е постигната договореност с Вас, както и за целите, за които е получено Вашето изрично съгласие.

В случай на отказ да бъдат предоставени лични данни, „Роял Недвижими Имоти“ няма да бъде в състояние да сключи или изпълни вече сключен с Вас договор или съответното си нормативно задължение.

При оттегляне на съгласието за получаване на отговори на запитвания, известия или новини от „Роял Недвижими Имоти“ ние ще спрем обработването на данните за тези цели.

Период на съхраняване на данните

„Роял Недвижими Имоти“ обработва Вашите лични данни само за периода, който е необходим за реализиране на целта, за която са събрани.

След реализиране на целта „Роял Недвижими Имоти“ прекратява обработката на данните, като по изключение ги съхранява до окончателното уреждане на всички финансови отношения и/или изтичане нормативно определените минимално изискуеми срокове, предвидени в действащото законодателство: Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за частната охранителна дейност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение.

Например: Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 години, а документите за данъчен контрол за срок от 10 години. Определени документи с лични данни, за които не е предвиден минимален нормативен срок за съхранение, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции (три или пет години в зависимост от вида на претенцията) с оглед легитимния интерес на „Роял Недвижими Имоти“ за установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на необходимите документи за изясняване на правния спор.

При изменения в приложимото законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, „Роял Недвижими Имоти“ ще се съобрази с действащите нормативни изисквания.

Бисквитки

В тази секция ще научите всичко нужно за бисквитките които използваме на нашата страница.

Декларация за използване на бисквитки и други технологии

Събираме данни за вас чрез използването на „бисквитки” и други технологии. Това може да се случи, когато посетите нашата интернет страница или страница на трето лице. Използването на бисквитки в интернет страницата цели да Ви предостави по-полезно и интересно съдържание за Вас.

По правило бисквитките не събират лична информация, но в случай че се събере такава, ние ще третираме тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Данните, които събираме за Вас чрез бисквитки, биха могли да са следните:

 • времето, прекарано на уебсайта и страниците, които са посетени;
 • информация за браузъра и операционната система на устройството ви;
 • IP адреса на устройството, което използвате;
 • връзките, които използвате, докато използвате нашата страница.

От използването на „бисквитките” зависи функционалността на нашата интернет страница, но има и „бисквитки”, които можете да откажете или блокирате, без да се отрази на функционалността на интернет-страницата.

Информация за използваните бисквитки

От настройките на браузъра си можете да видите всички „бисквитки“, които към момента се използват на интернет-страницата ни, както и информация кога е създадена конкретната „бисквитка“ и кога се изтрива.

Необходими бисквитки

Тези бисквитки подпомагат нормалното функциониране на нашата интернет-страница, понеже Ви дават възможност да разглеждате информацията в нея и да използвате нейните функции. Например: тези бисквитки ни позволяват да ви показваме информацията на нашата интернет-страница на правилния език и др.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки позволяват да се съобрази работата на нашата интернет-страница с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност, да имате възможност гледате видео съдържание и други подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки позволяват да се получи информация за посещаемостта на интернет-страницата ни, дали потребителите работят лесно с нея, както и коя част от съдържанието привлича най-голям интерес. Информацията се използва само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google и Adobe.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а събират единствено информация за това как сте използвали нашата интернет-страница. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват подходящи реклами и информация. Те не съхраняват директно лична информация, но се основават на уникалната идентификация на вашия браузър и интернет устройство.

Повече информация за управление на бисквитките

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате.

Сравняване на списъци

Сравни